RADIONICA U INFORMATIVNO EDUKATIVNOM CENTRU U NOSKOVAČKOJ DUBRAVI

U Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi 16.listopada 2012. godine održana je radionica u sklopu projekta Nature No.1. Nakon predstavljanja novootvorenog IEC-a Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, sudionike radionice pozdravio je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević. Kako bi se sudionicima predstavilo i područje u kojem se nalaze, prikazan je i kratki film o Regionalnom parku Mura-Drava. Projektni partneri su sudionicima radionice predstavili svoje projektne aktivnosti, a na kraju prvog dijela radionice predstavljen je i promotivni materijal projekta Nature No.1. U nastavku radionice, predavanje uz prezentaciju održale su Dr. sc. Jasnica Medak, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko sa temom Biljni svijet šumskih zajednica Virovitičko-podravske županije, te mr. sc. Nataša Turić, Sveučilište J.J. Strossmayer, Osijek sa temom Rijetke ili nedovoljno poznate NATURA 2000 vrste kukaca u Hrvatskoj.