PROJEKT Nature No. 1

Projekt Nature No. 1 predviđa arborikulturnu i infrastrukturnu obnovu i uređenje, te prezentaciju i promociju Arboretuma Lisičine sa hrvatske strane, te uspostavu Eko centra za upravljanje prirodom, obnovom lugarnice Studinka i povezivanjem Centra i Parka životinja sa mađarske strane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 552.028,26 eura, a realizirati će se tokom 16 mjeseci.

Nositelj projekta (LB): Hrvatske šume d.o.o,
Projektni partner 1 (PP1): SMETE
Projektni partner 2 (PP2): Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim Vrijednostima Virovitičko-podravske županije
Pridruženi partner: Virovitičko-podravska županija
Prijavu projekta izradila: Vidra Agencija za regionalni razvoj VPŽ