RADIONICA I RADNI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

U Lovačkoj kući Alexandra, ekoturističkom i konferencijskom centru, Csokonyavisonta, 23. i 24. 02. 2012. godine održana je radionica i sastanak projektnih partnera projekta Nature No.1. Predavanje o Prirodnim vrijednostima krajolika unutarnjeg Somogy-a održala je Dr. Magdolna Juhasz, SMMI, a Korreferatum Dr. Janos David. Informacije o prekograničnim natječajnim programima prezentirao je Milan Kiss, DDRIU, a o implementaciji projekta Nature No.1 Željka Obajdin, RA „Vidra“.

Sudionicima je prezentiran i kratki film emitiran u mađarskim medijima, a zatim su projektni partneri predstavili svoje aktivnosti – za LB Nataša Rap, Hrvatske šume d.o.o., za PP1 Maria Szakane Buranyi, SMETE, te za PP2 Tatjana Arnold Sabo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. Na kraju programa prvog dana, projektni partneri su održali radni sastanak. Drugoga dana, sudionici su posjetili mjesto radova Lovačka kuća „Laszlo Studinka“ i buduće poučne staze kod polazne točke Sziagy.