Hrvatske šume

UŠP Našice  jedna je od 16 UŠP-a u sastavu  Hrvatske šume d.o.o  koje gospodare sa šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu. Hrvatske šume svojim načinom gospodarenja njeguju izrazito pozitivan stav prema prirodi i njenom očuvanju , što je i prepoznato od strane svjetskih organizacija , tako da Hrvatske šume od  2000 g. posjeduju FSC certifikat za čitavo područje kojim gospodare. Certifikat nam je izdan od strane Vijeća za nadzor šuma ( The forest Stewardship Council ) i njime se potvrđuje da šumama i pripadajućom zemljom upravljamo na način da  poštujemo sociološke , ekonomske ,ekološke , kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija.  UŠP Našice pokriva prostor od približno 75000 ha na području Virovitičko-Podravske i Osječke županije , bavi se svim poslovima vezanim uz gospodarenje šumama ( uzgoj , rasadnička proizvodnja , sječa , privlačenje, prodaja drveta ) , izgradnjom cesta  i turizmom . U sastavu UŠP Našice djeluju devet šumarija i jedna radna jedinica. Arboretum Lisičene smješten je na području šumarije Voćin u Virovitičko –podravskoj županiji ,općini Voćin.Datira iz 1963g., zauzima površinu od otprilike 40 ha . Dio je pod starom bukovom šumom koja je prepuštena prirodnom razvoju, pa polako poprima karakteristike prašume, a ostatak čini arboretum u užem smislu koji možemo podijeliti u tri cjeline : dio zasađen hortikulturnim kultivarima, dio u kojem su posađene biljke iz Sjeverne Amerike, te dio  posađen biljkama iz Europe i Azije. Do 1990 g. u arboretumu je bilo posađeno između 1000 i 2000 različitih svojti drveća i grmlja . Bio je jedan od najvećih i vrstama najbogatijih arboretuma u Hrvatskoj. Posebnu vrijednost i imaju brojni kultivari četinjača, pa se može reći da je Arboretum Lisičine još uvijek među najbogatijim živim zbirkama različitih svojti četinjača u Hrvatskoj. U Domovinskom ratu područje Arboretuma je devastirano i okupirano , a dokumentacija o posađenim biljkama je uništena. Nakon domovinskog rata UšP Našice započinje sa radovima u arboretumu. Jedan od prvih i najvažnijih radova bilo je razminiranje cijele površine arboretuma. Od 2002 do 2011 veći dio zasađen hortikulturnim kultivarima je očšćen i djelomično uređen, a  biljke su determinirane i obilježene.  Prema radu Izv.prof.dr.sc. Marilene Idžojtić  sa Šumarskog Fakulteta u Zagrebu , determinirano je 416 različitih svojti iz 113 rodova . Od toga su 202 listopadne , a ostale su vazdazelene . Najzastupljeniji rodovi su : smreke , borovice , čempresi , borovi… U Arboretumu se nalaze i pokusne plohe borova , jedinstven materijal  proizveden kontroliranom hibridizacijom četiriju vrsta borova. Provedbom projekta Nature No 1, bit će očišćena i uređena i preostala površina arboretuma. Determinacijom biljaka na novo uređenim površinama utvrdit će se koliko je još različitih svojti ostalo sačuvano u arboretumu. Provedbom planiranih hortikulturnih i infrastrukturnih radova dobiti ćemo prostor iznimne ljepote i vrijednosti koji će služiti kako u edukativne  i znanstvene svrhe, tako i svim ljubiteljima prirode kao prostor za učenje, opuštanje i ugodno druženje.