A projektről

A Természeti Projekt No.1 – első a természet, amely értékes – határon átnyúló együttműködés célja a természetes erdei erőforrások erősítése. A Természeti Projekt No.1 az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország – Horvátország keretein belül valósul meg, mint a határokon átnyúló  közösség együttműködési, előcsatlakozási eszköz megsegítése. A Program célja 2013-ig a természeti és kultúrális örökség hatékony gazdálkodása, a kultúrán és a tudáson alapul, valamint a két oldal közötti támogatásra jogosult területen intenzív társadalom-gazdasági interakció. Az engedély jogosultja a horvát Erdők Kft., a našicei leányvállalat, a projekt partnerei a SMETE (HU) és a Verőce-drávamenti megye védett természeti értékek irányításának állami intézménye, valamint a Verőce-drávamenti megye mint a projekt társult partnere. A projektet a Verőce-drávamenti megye regionális fejlesztési ügynöksége VIDRA készítette el. A Természeti projekt No. 1 a Lisičine Arborétum és az infrastruktúra megújítását és fejlesztését jósolja meg – az Arborétum elhanyagolt és benőtt részeinek regenerálása és tisztítása, az Arborétumon keresztűl menő utak és ösvények kiépítése és felújítása, előtetők, padok, szemétkosarak felállítása, a tó megtisztítása, a zágrábi Erdőmérnöki Kar együttműködésével további növények meghatározása, és a Lisičine Arborétum bemutatása és népszerűsítése műhelyek szervezésével és promóciós anyagok nyomtatásával a horvát oldalról. A magyar fél részéről a projekt megvalósítási helyszíne Belső-Somogy történeti vidékének jellemző természetes és épített környezete. A Somogyban élő emberek számára a természeti környezethez való szoros kötődés több mint ezeréves tradíción alapul. Az erdő és az erdőgazdálkodás, valamint a vad és a vadgazdálkodás a honfoglalás óta a mindennapi élet szerves részévé vált. Mindebből kifolyólag egyesületünk alapvető célja az erdő, a természet megismertetése az emberekkel, a szemléletformálás, az ismeretterjesztés. A SMETE ennek érdekében elkötelezte magát a környezetvédelem írott és íratlan szabályainak megtartása mellett, törekszik a környezet károsításának megelőzésére, a szennyezések elkerülésére. Alapvető szempontként érvényesíti azt az elvet, hogy tevékenységük megszervezésével a környezeti erőforrások igénybevétele a legminimálisabb mértékűre korlátozódjon. Egyesületünk a határmenti tájképfejlesztés kommunikációjának jelentőségét hangsúlyozza tervezett projektjével. Ennek keretében megtörténik a petesmalmi vadászház felújítása, illetve új funkcióval történő felruházása. Az épület – híres lakója után – felveszi a „Studinka-ház” nevet, és a projektnek köszönhetően mintegy „természetismereti központ”-ként működik tovább. Helyet kap benne egy 30 fős multifunkcionális előadóterem, emlékszoba, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek. Az épület a fogyatékossággal élők számára is elérhetővé és használhatóvá válik. A beruházás nagy érdeme még, hogy a jelenleg a vadászház falát díszítő Schell József festmények restaurálása is megtörténik. A fenti oktatási létesítményhez kapcsolódva, vele egyidőben kialakításra kerül a „Nagysalléri Vadaspark”, ahol a tájképfejlesztés és – megőrzés gondolatmenetében a Dráva menti térség flóráját és faunáját mutatjuk be egyrészt élő vadasparki körülmények közt (gímszarvas, dámszarvas, muflon, őz), másrészt pedig tájékoztató kétnyelvű táblákon, különös tekintettel az unió által is védett fajokra. A „Studinka-ház”-at és a „Nagysalléri Vadaspark”-ot tanösvénnyel kötjük össze, melynek másik végpontja a Sziágyi Erdei Iskola. A projekt teljes értéke 552,028.26 euró. A projekt 16 hónapon keresztül lesz megvalósítva. A projekt 2011. július 01-jén indult és várhatóan 2012. október 31-ig fog tartan.