O projektu

Projekt Nature No. 1 – Priroda je prva i

 

dragocjena – prekogranična suradnja na jačanju prirodnih šumskih resursa. Projekt Nature No. 1 će se realizirati kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za pomoć Zajednice u okviru instrumenata predpristupne pomoći za komponentu Prekogranična suradnja. Cilj Programa je za razdoblje do 2013. godina temeljen na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom, te intenzivna društveno-gospodarska interakcija između dviju strana u programski prihvatljivom području. Nositelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Našice, partneri na projektu su SMETE (HU) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, te Virovitičko-podravska županija kao pridruženi partner projekta. Projekt je izradila VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Projekt Nature No. 1 predviđa arborikulturnu i infrastrukturnu obnovu i uređenje Arboretuma Lisičine – krčenje i čišćenje zapuštenih i zaraslih dijelova Arboretuma, izgradnju i obnovu puteva i staza kroz Arboretum, postavljanje nadstrešnica, klupa i koševa za smeća, čišćenje jezera, daljnju determinaciju biljaka u suradnji sa Šumarskim fakultetom iz Zagreba, te prezentaciju i promociju Arboretuma Lisičine organiziranjem radionica i tiskanjem promotivnih materijala sa hrvatske strane. Na mađarskoj strani projekt će se provoditi na području Belső-Somogy povijesna regija s prirodnim i izgrađenim okolišnim obilježjima. Za ljude koji žive u Somogyu tradicija duga tisuću godina, temelji se na bliskoj vezi s prirodnim okolišem. Šume i šumarstvo, te divljač i lov postali su od osvajanja sastavni dio svakodnevnog života. Iz gore vavedenog, temeljni cilj naše udruge je upoznati ljude s prirodom, podizanje svijesti, širenje znanja. SMETE se zalaže za zaštitu okoliša uz očuvanje pisanih i nepisanih pravila, teži spriječavanju propadanja okoliša, izbjegavanju zagađenja. Ključnim čimbenikom primjenjuje načelo koje sadrži da se korištenje prirodnih resursa ograniči na minimalne mjere. Udruga pomoću projekta naglašava važnost komunikacije  pograničnog krajolika. U sklopu toga se obnavlja lovački dom u Petesmalmi, odnosno dobiva novu funkciju. Zgrada dobiva ime „kuća Studinke” prema svom prethodnom stanovniku, i zahvaljujući projektu ona djeluje dalje kao „prirodno središte znanja”.  U zgradi dobiva mjesto jedna višenamjenska učionica za 30 osoba, soba spomenica, odnosno sobe s drugim uslugama. Zgrada je dostupna za osobe s invaliditetom. Velika zasluga investicije je da je uključeno i obnavljanje slika Jozsefa Schella koje ukrašavaju zidove lovačkog doma. Istovremeno s gore navedenim uspostavlja se i „park divljine u Nagysalléru”, gdje će biti prikazan biljni i životinjski svijet regije uz rijeku Dravu, s jedne strane živim okolnostima parka divljine (jelen, jelen lopatar, muflon, srna), s druge strane bit će prikazani dvojezični znakovi s informacijama, posebice o zaštićenim vrstama u EU. „Kuću Studinke” i „Park Divljine u Nagysalléru” povezat ćemo cestom čiji drugi kraj vodi u Sziágyi Školu Šume. Ukupna vrijednost projekta iznosi 552.028,26 eura, a realizirati će se tokom 16 mjeseci. Projekt je započeo 01.07.2011.godine I trebao bi trajati do 31.10.2012.godine.